Články

Články od Jan Wintr

Vstupní úvahy o metodologii interpretace práva

V právní interpretaci se vyskytují dva přístupy, a to na základě striktní vázanosti interpreta textem zákona a pomocí hledání účelu ustanovení. Teorie práva chce naleznout metodologii, která omezí libovůli, ale nevyloučí argumentaci účelem ve výjimečných případech.