Články

Články v rubrice Ekonomika

Rozhovor: Dynamika daňového prostředí je obrovská. Je to výhoda i nevýhoda našeho povolání, říká partner Rödl & Partner

  Daňové předpisy jsou mnohdy nepřehledným bludištěm, ve kterém se lidé často ztrácí. Co musí absolventi splnit, aby se stali daňovými poradci a jak vypadá tato profese v praxi? A je lepší pracovat ve velké či v menší kanceláři? Nejen o tom jsme pohovořili s Mgr. Jiřím Zoubkem, LL.M., partnerem v mezinárodní poradenské kancelář Rödl […]

Medzinárodné nástroje boja proti korupcii

Korupcia predstavuje vážnu hrozbu pre stabilitu demokratických inštitúcií a fungovanie trhovej ekonomiky. Jej dôsledky majú široké dopady a vedú k celkovému morálnemu, kultúrnemu a hospodárskemu úpadku krajiny. Ohrozuje i právny štát, demokraciu a ľudské práva, ďalej podkopáva dobrú vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, narúša a deformuje vnútroštátnu aj medzinárodnú hospodársku súťaž a bráni hospodárskemu rozvoju. Korupcia sa navyše neodmysliteľne spája so zvyšovaním cien, štátnym dlhom, znižovaním kvality tovarov a celkovou neefektívnosťou fungovania trhu. Možno ju vnímať na niekoľkých úrovniach; na úrovni vnútroštátnej, na úrovni miestnej správy a na medzinárodnej úrovni.
Tento príspevok sa venuje protikorupčným opatreniam zavedeným na medzinárodnej úrovni.

Karel Dyba: Co byl Prognostický ústav ČSAV

Prehistorie Prognostického ústavu ČSAV se datuje do konce 70. a počátku 80. let minulého století. V té době Valtr Komárek (VK), jako direktor a patrně i jediný zaměstnanec Prognostického kabinetu existujícího v rámci EÚ ČSAV prosadil zřízení samostatného Prognostického ústavu ČSAV. VK později podrobně popsal, jaké hrátky a souboje sváděl s různými činiteli ve vedení KSČ, kdo ho podporoval a kdo byl proti. A jak mu pomáhalo měnící se politické ovzduší v tehdejším Sovětském svazu a s tím související posílení úlohy akademických pracovišť, což umně v domácích soubojích využíval.

Recenze: Broulík, Bartošek – Ekonomický přístup k právu

Dlouho, snad až příliš dlouho jsme čekali, než se někdo konečně osmělí využít kombinace právního a ekonomického vzdělání k sepsání monografie v oboru právo & ekonomie. Nakonec jsme se dočkali, protože dvojice mladých talentů, Jan Broulík a Jan Bartošek, publikovala knihu, která nám tolik chyběla.

Je hodnotou věci její cena?

“Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena“ konstatuje paragraf 492 nového občanského zákoníku. Jakkoli se toto konstatování zdá být samozřejmé., lze k němu z ekonomického hlediska vznést několik poměrně zásadních otázek.

Instituce které škodí

Profesor C. N. Parkinson, známý průkopník výzkumu veřejných institucí, již před lety dospěl k závěru, že tyto instituce občas postihuje těžká nákaza vedoucí k rozšíření zcela pochybného způsobu uvažování. Tato nákaza může být v některých případech natolik virulentní, že k zastavení jejího dalšího šíření nestačí dotyčné instituce zrušit.

Nezaměstnanost: problém vytvořený (alespoň z části) uměle

Přístup vlád k ekonomice se podle známého výroku Ronalda Reagana řídí třemi kroky. Co funguje, je třeba zdanit, co funguje i nadále, je třeba regulovat. Pokud pak daná oblast (po uplatnění předchozích kroků) fungovat přestane, je namístě ji za peníze daňových poplatníků dotovat. Vyjádřeno jinými slovy, značnou část ekonomických problémů, které vlády řeší, si jinými zásahy samy vytvořily.

Vedlejší důsledky

Zásahy státu do ekonomiky mají vedle svých přímých, bezprostředních či okamžitých účinků téměř vždy i účinky vedlejší a většinou nezamýšlené, někdy i opožděné. Na tom není nic mimořádného. Problém bývá v tom, že některé z těchto účinků bývají viditelné více a jiné méně a některé z nich bývají dokonce zcela (a někdy záměrně) přehlížené. Hodnocení vládních ekonomických návrhů či plánovaných opatření bývá proto poměrně často jednostranné.

Špinavý Bitcoin?

O virtuální měně Bitcoin se toho poslední dobou napsalo mnoho. O tom, jaké zažívá výkyvy ve své hodnotě, zda může být cenným investičním nástrojem, či zda je pouhou nafouknutou bublinou, která může každou chvíli splasknout. Smyslem tohohle článku není se pouštět do úvah, zda je možné na Bitcoinech zbohatnout, ani zda jsou trvalým uchovatelem hodnot (i když by se na tohle téma daly zaplnit stohy papíru). Namísto toho bych se rád zaměřil na možnost využití Bitcoinu jako měny používané nelegálním způsobem.

Motorem růstu je konkurence

Snaha o podporu ekonomického růstu, která je dnes v popředí hospodářskopolitického zájmu, se upíná především k nástrojům fiskální a měnové politiky, jejichž účinnost je v nejlepším případě krátkodobá. Chce-li vláda skutečně (a dlouhodobě) podpořit ekonomický růst, měla by se zaměřit především na podporu konkurence, která s sebou přináší i nová tržní řešení.

Starší články