Kontakt

Spolek českých právníků Všehrd

e-mail: casopis@vsehrd.cz

Nám. Curieových 7
Praha 1
116 40

Redakce časopisu Všehrd, Budova Právnické fakulty UK, místnost č. 30.