Články

Články v rubrice EU a mezinárodní právo

Ultraterorismus – část 2.

„Krutost útoků z 11. září 2001 zalarmovala světovou pozornost vůči hrozbě jaderného terorismu,“ prohlásil ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, MAAE). Po zářijových událostech se totiž zdá být mnohem pravděpodobnější, že by teroristé mohli zaútočit na jaderná zařízení, materiál a radioaktivní zdroje kdekoliv na světě.

Ultraterorismus – část 1.

„Krutost útoků z 11. září 2001 zalarmovala světovou pozornost vůči hrozbě jaderného terorismu,“ prohlásil ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, MAAE). Po zářijových událostech se totiž zdá být mnohem pravděpodobnější, že by teroristé mohli zaútočit na jaderná zařízení, materiál a radioaktivní zdroje kdekoliv na světě. „Krutost útoků z 11. září 2001 zalarmovala světovou pozornost […]

Zpráva z přednášky Rogera Scrutona

Dne 9. května 2012 jsme na Právnické fakultě Univerzity Karlovy měli možnost poslechnout si naživo názory a teorie na vývoj naší společnosti a politiky od Rogera Scrutona…

Cezhraničné premiestnenie sídla obchodnej spoločnosti

Premiestnenie sídla, hospodárska integrácia prostredníctvom koncernov, či zriaďovanie pobočiek v zahraničí, ktoré sú súčasťou mnohých aktivít spojených s podnikateľskou činnosťou…

Zjednodušená řízení v evropském justičním prostoru III

S ohledem na dva již zpracované příspěvky nezbývá než tímto uzavřít problematiku společných prvků obou nařízení. Oblasti, jenž je nezbytné k doposud provedenému výkladu doplnit, se týkají doručování, počítání lhůt, přezkumu a uznání a výkonu rozhodnutí.

Zjednodušená řízení v evropském justičním prostoru II

Právo Evropské unie zaznamenalo v posledním desetiletí značný rozvoj a jeho význam tím stále roste. Pro zachování a rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva Evropská unie přijímá opatření, jež jsou nezbytná k řádnému fungování vnitřního trhu.

Zjednodušená řízení v evropském justičním prostoru I

Právo Evropské unie zaznamenalo v posledním desetiletí značný rozvoj a jeho význam tím stále roste. Pro zachování a rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva Evropská unie přijímá opatření, jež jsou nezbytná k řádnému fungování vnitřního trhu.

Společnosti v mezinárodním právu soukromém II

Předkládaná práce se zabývá problematikou obchodních společností ve vztazích s mezinárodním prvkem. Přestože s touto matérií přicházíme denně do styku, není v české literatuře zdaleka tak reflektována…

Společnosti v mezinárodním právu soukromém I

Předkládaná práce se zabývá problematikou obchodních společností ve vztazích s mezinárodním prvkem. Přestože s touto matérií přicházíme denně do styku, není v české literatuře zdaleka tak reflektována…

Aktuální trendy ve vymáhání kartelového práva

Činnost Evropské unie, potažmo všech jejích členských států, na poli antitrustového práva, lze v posledních letech charakterizovat jako neutuchající snahu o nalezení co nejefektivnějších nástrojů vymáhání antitrustového práva

Starší články Novější články