Články

Články v rubrice Mezinárodní právo

Migračná kríza a možnosti prevencie trestných činov extrémizmu

Migračná kríza je jedným z najpálčivejších politických problémov súčasnosti. Podpísali sa pod ňu najmä vyše päť rokov trvajúca vojna v Sýrií, ale aj chudoba v niektorých krajinách tretieho sveta poznačených vojnou či nestabilnými pomermi. Pri riešení migračnej krízy Stredný východ nemôže byť považovaný za takpovediac tradičnú vojnovú zónu, pretože je to miesto na tomto svete, ktoré má bohaté kultúrne […]

Migrační kontroverze: poprvé a pořád znovu?

Článek se zabývá formováním moderního imigračního zákonodárství na konci 18. století v reakci na nekontrolovaný hromadný pohyb osob a rizik s ním spojených. V této souvislosti se zaměří zejména na Velkou Británii, která se pravidelně stávala cílem migračních vln. Nově přijaté zákony měly proto poprvé systematicky reagovat na potencionální nebezpečí spojená s příchodem a pobytem cizinců na jejím území. Současně řadu z těchto opatření najdeme i v soudobé legislativě.

Medzinárodné nástroje boja proti korupcii

Korupcia predstavuje vážnu hrozbu pre stabilitu demokratických inštitúcií a fungovanie trhovej ekonomiky. Jej dôsledky majú široké dopady a vedú k celkovému morálnemu, kultúrnemu a hospodárskemu úpadku krajiny. Ohrozuje i právny štát, demokraciu a ľudské práva, ďalej podkopáva dobrú vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, narúša a deformuje vnútroštátnu aj medzinárodnú hospodársku súťaž a bráni hospodárskemu rozvoju. Korupcia sa navyše neodmysliteľne spája so zvyšovaním cien, štátnym dlhom, znižovaním kvality tovarov a celkovou neefektívnosťou fungovania trhu. Možno ju vnímať na niekoľkých úrovniach; na úrovni vnútroštátnej, na úrovni miestnej správy a na medzinárodnej úrovni.
Tento príspevok sa venuje protikorupčným opatreniam zavedeným na medzinárodnej úrovni.

SAE a jejich cesta k udržitelnému rozvoji, část II.

Po dlouhých desetiletích využívání fosilních paliv se před několika lety elity SAE rozhodly směřovat jiným směrem, směrem ke zdrojům obnovitelným.

Mezinárodní trestní soud – od historie až k přijetí jeho Statutu

Mezinárodní trestní soud (ICC) je velmi důležitým instrumentem, nezávislým soudním (trestním) orgánem s univerzálním dosahem, který reflektuje současné trendy mezinárodního trestního práva. Ve Statutu Mezinárodního trestního soudu je zjevná koexistence specifické pozice jednotlivce v systému mezinárodního práva, která se průběžně formovala. Autorka článku akcentuje problematiku Soudu od jeho historie až po přijetí Statutu včetně jeho stručné charakteristiky a revize v Kampale.