Články

Články v rubrice Nezařazené

Každá velká série začíná čtyřkou

Napsat právnický bestseller může být zdánlivě nesplnitelným snem nejednoho studenta práv. A přitom někdy stačí opravdu málo a sen se může velmi snadno stát skutečností. Tři absolventi naší fakulty, autoři výjimečné právnické učebnice, o tom ostatně mají co vyprávět.

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele v judikatuře Ústavního soudu

Judikatura Ústavního soudu ČR se několikrát věnovala problematice, zda má být pokuta proporční k trestu či nikoli, zejména ve svých nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02 a Pl. ÚS 38/02.

Vše ale začalo dříve, v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/95. V něm Ústavní soud prohlásil, že si musíme být vědomy, že plné rovnosti nelze dosáhnout, lze se jí maximálně blížit…

Competition v. environment under the EU cartel prohibition: How green is the grass on the European Union’s front yard?

Nearing the conclusion of the follow-up on the Kyoto Protocol, which will take place this December in Paris, the European Union (EU) encourages stronger international commitment towards sustainable development. However, it does not seem to follow the same environmentally-friendly approach when it comes to its internal policies. People say that the grass is always greener on the other side of the fence. However, in this case one might also say that the European Union is watering everyone else’s front yard, while its own is slowly drying out.

The Significance of Judicial Independence in Latin America

In this essay I will reveal the fundamental necessity of judicial independence in the countries of Argentina and Chile in order to be able to prosecute military officials and former dictators who committed human rights violations during the dictatorships. Specifically, I will analyse the period from the first post-dictatorships presidencies (Alfonsìn and Menem in Argentina, and Aylwìn and Frei in Chile) until the breakthrough years (which occurred over the early 2000s in both nations) when the Chilean and Argentinean courts finally reached their autonomy leading to the sentencing offenders. Throughout this essay, I will discuss each country in different paragraphs in order to compare Chilean and Argentine judiciaries and demonstrate how they both started from divergent points to eventually reach the same conclusion: prosecution in order to achieve justice.

Negatívny vplyv športových úrazov na spoločnosť

Článok sa zaoberá agresívnym správaním športovcov, ku ktorému dochádza počas športového zápasu a ponúka jednu z najznámejších typológii násilia na športovom poli. Zaoberá sa príčinami rozmachu športového násilia v súčasnosti. Na záver venuje pozornosť konkrétnym nepriaznivým dopadom násilného správania na športovcov, bežných divákov, či začínajúce talenty.

Apokryf o bohatství a chudobě

Profesor Marek Oliverius seděl ve své fakultní pracovně a měl před sebou jeden svitek. Získal jej od svého kolegy, který svitek objevil ve starém domě na půdě. Profesor jej vzal do ruky a téměř nábožně jej rozvinul. A toto tam bylo psáno…

Kriminalistika „včera, dnes a zítra“ I.

Pojednání má za cíl popsat vývoj kriminalistiky (zejména české/československé kriminalistické školy), se zaměřením na významné mezníky kriminalistiky. Kdy v pojednání je kladen důraz na vývoj české/československé kriminalistiky. Autor pojednání se zaměřuje na významné osobnosti kriminalistiky a publikace v dané oblasti. Zakončení pojednání je názorem autora, a to možnost dalšího vývoje kriminalistiky, i české kriminalistické školy.

Čestní členové: JUDr. Dagmar Burešová

Česká advokátka, později politička. Ihned po absolutoriu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pojala za svou doménu pracovní právo. S nástupem normalizace svůj zájem upřela především na odpůrce režimu, kteří bývali v zaměstnání za své nesouhlasné postoje nezřídka perzekvováni. Za svou kariéru obhajovala před soudem okolo sta disidentů (mj. Milana Kunderu). Do povědomí se však zapsala […]

Čeští zabijáci: Olga Hepnarová

Olga Hepnarová úmyslně najela dne 10. července 1973 mezi 13:30 a 13:45 hodinou vypůjčeným nákladním automobilem značky Praga v Praze 7 na třídě Obránců míru (dnes Milady Horákové) na úsek chodníku před domem č. 9, který tehdy sloužil jako tramvajové nástupiště. V té době zde čekalo na tramvaj přibližně 25 lidí. Úmyslem Hepnarové bylo usmrtit co nejvíce lidí, což konstatovala v dopise, který rozeslala redakcím Svobodného slova a Mladé fronty.

Novější články