Články

Články v rubrice Obchodní a finanční právo

O podstatě dluhů z podnikání v kontextu společného jmění manželů

  Při vypořádání společného jmění manželů, z nichž jeden je podnikatel, dochází ke střetu zájmu manželů a věřitelů. Jak zajistit rovnováhu v ochraně jejich práv? Otázky úpravy rodinných vztahů mají velmi důležitý význam. Vztahy mezi manžely nejsou jenom vnitřní, rodinné záležitosti, ale týkají se i třetích osob, například věřitelů. Při rozvodu se většina rodin setkává s problémy vypořádání […]

Rozhovor: Dynamika daňového prostředí je obrovská. Je to výhoda i nevýhoda našeho povolání, říká partner Rödl & Partner

  Daňové předpisy jsou mnohdy nepřehledným bludištěm, ve kterém se lidé často ztrácí. Co musí absolventi splnit, aby se stali daňovými poradci a jak vypadá tato profese v praxi? A je lepší pracovat ve velké či v menší kanceláři? Nejen o tom jsme pohovořili s Mgr. Jiřím Zoubkem, LL.M., partnerem v mezinárodní poradenské kancelář Rödl […]

Každá velká série začíná čtyřkou

Napsat právnický bestseller může být zdánlivě nesplnitelným snem nejednoho studenta práv. A přitom někdy stačí opravdu málo a sen se může velmi snadno stát skutečností. Tři absolventi naší fakulty, autoři výjimečné právnické učebnice, o tom ostatně mají co vyprávět.

Tak se bude zase reformovat?

Zajímá vás budoucnost výuky mimo jiné finančního práva v systému českého právního školství? Pak doporučujeme článek paní profesorky Adamové k diskutované reformě právního vzdělávání.

Soukromoprávní delikty v přepravě zboží

Všeobecný obchodní zákoník z roku 1863 přinesl jako první právní předpis v našich zemích kodifikaci smluv v oblasti přepravy. Právní zakotvení přepravněprávních vztahů s sebou však přineslo řadu aplikačních problémů a nové formy deliktů, kterých se dopouštěli dopravci a přepravci.

Problém postoupení smlouvy rubopisem a návrh řešení

Většina z nás si rubopis do nedávna spojovala s převody směnek, občanský zákoník rubopis spojil obecně se smlouvami. Jedinou podmínkou je uzavřít smlouvu na řad.

Komanditní společnost jako forma investičního fondu

Dne 19. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon se „staronovým názvem“, tedy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), který nahradil dosavadní úpravu zákona o kolektivním investování.

Daňové povinnosti veřejně prospěšných poplatníků

1. K pojmu neziskový či veřejně prospěšný subjekt v daňových zákonech Finanční krize zasáhla do všech oblastí fungování státu a společnosti a výjimkou není ani tzv. neziskový sektor, který je svým způsobem závislý jak na sektoru státním, tak podnikatelském. Daně jsou svou podstatou instrumentem ekonomickým a finanční krize a její projevy jsou s nimi úzce […]

Monistický systém správy akciové společnosti

Jednou z největších novinek, kterou přináší rekodifikace českého práva obchodních společností je možnost zvolit si systém vnitřní správy akciové společnosti. Vyjma tradičního dualistického modelu s představenstvem a dozorčí radou mají podnikatelé nově možnost zvolit si pro svou akciovou společnost model monistický se správní radou a statutárním ředitelem. Tak jako v případě jiných právních transplantátů, které rekodifikace soukromého práva přináší, však české provedení leckdy pokulhává za svým vzorem zahraniční provenience.

Spor o ochrannou známku BUD

Spory pivovarnického gigantu Anheuser-Busch a českého Budějovického Budvaru se táhnou již řadu let v mnoha zemích světa. Jedná se o spory velice komplikované a nepřehledné, díky tomu je ale lze zařadit mezi nejvýznamnější soudní rozhodnutí v oblasti práv průmyslového vlastnictví.

Starší články