Články

Články v rubrice Ostatní

Remedial secession and the right of self-determination

The right of self-determination contributes to the development of international law in the sense of the development of human rights and underlies the international order.

The Significance of Judicial Independence in Latin America

In this essay I will reveal the fundamental necessity of judicial independence in the countries of Argentina and Chile in order to be able to prosecute military officials and former dictators who committed human rights violations during the dictatorships. Specifically, I will analyse the period from the first post-dictatorships presidencies (Alfonsìn and Menem in Argentina, and Aylwìn and Frei in Chile) until the breakthrough years (which occurred over the early 2000s in both nations) when the Chilean and Argentinean courts finally reached their autonomy leading to the sentencing offenders. Throughout this essay, I will discuss each country in different paragraphs in order to compare Chilean and Argentine judiciaries and demonstrate how they both started from divergent points to eventually reach the same conclusion: prosecution in order to achieve justice.

Jiří Dienstbier: Do politiky jsem nevstoupil, narodil jsem se do ní

Rozšířený záznam rozhovoru s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem, který vyšel v květnovém Bulletinu Všehrd.

Negatívny vplyv športových úrazov na spoločnosť

Článok sa zaoberá agresívnym správaním športovcov, ku ktorému dochádza počas športového zápasu a ponúka jednu z najznámejších typológii násilia na športovom poli. Zaoberá sa príčinami rozmachu športového násilia v súčasnosti. Na záver venuje pozornosť konkrétnym nepriaznivým dopadom násilného správania na športovcov, bežných divákov, či začínajúce talenty.

Doktorské studium – základní informace a postřehy

Velmi často se ve svém okolí setkávám s dotazy na mé doktorské studium. Drtivá většina z nich se týká otázek typu: „Kolik studium zabírá času, jak je náročné a jak se do něj zapojit – je lepší nejdříve zajít na katedru, nebo nejdříve podat přihlášku, jak je to s učením?“ a mnoho dalších. V následujících řádcích se pokusím odpovědět na základní otázky a shrnout své zkušenosti z dosavadních dvou let doktorského studia v jeho prezenční formě.

Morální myšlení bez morálních pravd I.

Lidské jednání lze uvažovat ze dvou pozic, kauzální a normativní. Určité jednání můžeme vysvětlit nějakými psychologickými příčinami, které ho způsobily, nebo ho můžeme ospravedlnit nějakými normativními důvody. Vlastně se jedná o dva druhy otázky: Proč? První otázkou se ptáme, jaký kauzální mechanismus způsobil, že myslíme a jednáme právě takto. Druhá otázka se pak zaměřuje na to, zda lze naše jednání rozumně obhájit, schvalovat a prosazovat jako správné.

Řečnictví a právo

Rétorika nebo také „věda o řečnictví“ je s právnickým povoláním neodmyslitelně spojena, což dokládá i četná filmová, divadelní a literární tvorba. Pro právníky, kteří musejí umět přesvědčivě argumentovat, přesně se vyjadřovat a upoutat svého posluchače, je zvládnutí řečnických dovedností bezpochyby klíčem k úspěšné kariéře.

Rozhovor: Být právníkem je výhoda, říká výkonný ředitel NHLPA Donald Fehr

O své práci, o kolektivním vyjednávání nebo třeba o tom, proč je dobré být právníkem. To byla některá z témat, o kterých mluvil výkonný ředitel hráčské asociace NHL (NHLPA) Donald Fehr, který nám při svém krátkém pobytu v Praze na konci dubna poskytl exkluzivní rozhovor.

Zamyšlení: Vliv změn kulturně-společenského prostředí na výkon špičkových profesí

Od 60. let minulého století jsme svědky neustálého rozšiřování vzdělávacích příležitostí na vysokoškolské úrovni, mj. i cestou umožňování studia absolventům škol ne-gymnaziálního typu.

Mooting

Již několik desítek let mají studenti práv po celém světě možnost vyzkoušet si na vlastní kůži práci, ke které se ještě mnoho let po úspěšném absolutoriu své alma mater nedostanou. Mají jedinečnou možnost otestovat si, jak sami obstojí ve vysoké konkurenci studentů z celého světa, zocelit své nervy a zábavnou formou získat hluboké znalosti o tématu, které je zajímá a kterému by se v budoucnu chtěli věnovat.

Starší články Novější články