Články

Články na téma Common law

Spojené Království 2000-2013: Kolize ústavní ochrany práv a svobod jednotlivce s protiteroristickou legislativou

Článek se zabývá vývojem protiteroristické legislativy ve Spojeném Království v letech 2000 – 2013 a kolizemi některých ustanovení zákonů s Zákonem o lidských právech z roku 1998 (Human Rights Act 1998), kterým byla transponována Evropská úmluva o lidských právech do vnitrostátního práva.