Články

Články na téma Culpa in contrahendo

1926: Culpa in contrahendo

Rok 1926. 18. března po odchodu sociálních demokratů a národních socialistů z vlády vedené agrárníky vzniká v Československu druhá úřednická vláda v čele s Janem Černým. V Portugalsku probíhá nacionalistický puč a Benito Mussolini vyhlašuje fašistickou diktaturu s vládou jedné strany. Ve Velké Británii se rodí budoucí královna Alžběta II. a na Kubě vůdce revoluce Fidel Castro. Mezitím V. Vybral na semináři Prof. Dr. Sedláčka přednáší následující text, který se pak rozhodne publikovat i v časopise Všehrd.