Články

Články na téma Daně

Rozhovor: Dynamika daňového prostředí je obrovská. Je to výhoda i nevýhoda našeho povolání, říká partner Rödl & Partner

  Daňové předpisy jsou mnohdy nepřehledným bludištěm, ve kterém se lidé často ztrácí. Co musí absolventi splnit, aby se stali daňovými poradci a jak vypadá tato profese v praxi? A je lepší pracovat ve velké či v menší kanceláři? Nejen o tom jsme pohovořili s Mgr. Jiřím Zoubkem, LL.M., partnerem v mezinárodní poradenské kancelář Rödl […]

Soukromoprávní delikty v přepravě zboží

Všeobecný obchodní zákoník z roku 1863 přinesl jako první právní předpis v našich zemích kodifikaci smluv v oblasti přepravy. Právní zakotvení přepravněprávních vztahů s sebou však přineslo řadu aplikačních problémů a nové formy deliktů, kterých se dopouštěli dopravci a přepravci.

Daňové povinnosti veřejně prospěšných poplatníků

1. K pojmu neziskový či veřejně prospěšný subjekt v daňových zákonech Finanční krize zasáhla do všech oblastí fungování státu a společnosti a výjimkou není ani tzv. neziskový sektor, který je svým způsobem závislý jak na sektoru státním, tak podnikatelském. Daně jsou svou podstatou instrumentem ekonomickým a finanční krize a její projevy jsou s nimi úzce […]

Nezaměstnanost: problém vytvořený (alespoň z části) uměle

Přístup vlád k ekonomice se podle známého výroku Ronalda Reagana řídí třemi kroky. Co funguje, je třeba zdanit, co funguje i nadále, je třeba regulovat. Pokud pak daná oblast (po uplatnění předchozích kroků) fungovat přestane, je namístě ji za peníze daňových poplatníků dotovat. Vyjádřeno jinými slovy, značnou část ekonomických problémů, které vlády řeší, si jinými zásahy samy vytvořily.