Články

Články na téma Doručování

Zjednodušená řízení v evropském justičním prostoru III

S ohledem na dva již zpracované příspěvky nezbývá než tímto uzavřít problematiku společných prvků obou nařízení. Oblasti, jenž je nezbytné k doposud provedenému výkladu doplnit, se týkají doručování, počítání lhůt, přezkumu a uznání a výkonu rozhodnutí.