Články

Články na téma Evropské právo

Competition v. environment under the EU cartel prohibition: How green is the grass on the European Union’s front yard?

Nearing the conclusion of the follow-up on the Kyoto Protocol, which will take place this December in Paris, the European Union (EU) encourages stronger international commitment towards sustainable development. However, it does not seem to follow the same environmentally-friendly approach when it comes to its internal policies. People say that the grass is always greener on the other side of the fence. However, in this case one might also say that the European Union is watering everyone else’s front yard, while its own is slowly drying out.

Zamyšlení nad knihou Paměti od Jeana Monneta

Nesjednocujme státy, sjednocujme lidi. – Jean Monnet / Profesorka Karolina Adamová se zamýšlela nad knihou Paměti od Jeana Monneta.

Vztahy Československa a ES před rokem 1990

Článek shrnuje vztahy mezi Československem a Evropskými společenstvími v období od dubna 1951 do března 1990 se zohledněním účasti Československa v RVHP a ve Varšavské smlouvě.

Cezhraničné premiestnenie sídla obchodnej spoločnosti

Premiestnenie sídla, hospodárska integrácia prostredníctvom koncernov, či zriaďovanie pobočiek v zahraničí, ktoré sú súčasťou mnohých aktivít spojených s podnikateľskou činnosťou…

Zjednodušená řízení v evropském justičním prostoru III

S ohledem na dva již zpracované příspěvky nezbývá než tímto uzavřít problematiku společných prvků obou nařízení. Oblasti, jenž je nezbytné k doposud provedenému výkladu doplnit, se týkají doručování, počítání lhůt, přezkumu a uznání a výkonu rozhodnutí.

Zjednodušená řízení v evropském justičním prostoru I

Právo Evropské unie zaznamenalo v posledním desetiletí značný rozvoj a jeho význam tím stále roste. Pro zachování a rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva Evropská unie přijímá opatření, jež jsou nezbytná k řádnému fungování vnitřního trhu.