Články

Články na téma Filosofie

Tak pravil Wittgenstein

Pojednání o vybraných tvrzeních z obrazové teorie jazyka proslulého filosofa Ludwiga Wittgensteina, obsažených v jedné z nejzásadnějších filosofických děl 20. století – Tractatu logico-philosophicu.

Novější články