Články

Články na téma Hospodářský růst

Motorem růstu je konkurence

Snaha o podporu ekonomického růstu, která je dnes v popředí hospodářskopolitického zájmu, se upíná především k nástrojům fiskální a měnové politiky, jejichž účinnost je v nejlepším případě krátkodobá. Chce-li vláda skutečně (a dlouhodobě) podpořit ekonomický růst, měla by se zaměřit především na podporu konkurence, která s sebou přináší i nová tržní řešení.