Články

Články na téma Humanitární právo

Migračná kríza a možnosti prevencie trestných činov extrémizmu

Migračná kríza je jedným z najpálčivejších politických problémov súčasnosti. Podpísali sa pod ňu najmä vyše päť rokov trvajúca vojna v Sýrií, ale aj chudoba v niektorých krajinách tretieho sveta poznačených vojnou či nestabilnými pomermi. Pri riešení migračnej krízy Stredný východ nemôže byť považovaný za takpovediac tradičnú vojnovú zónu, pretože je to miesto na tomto svete, ktoré má bohaté kultúrne […]

Postavenie humanitárnej intervencie v súčasnom medzinárodnom práve – II.

Humanitární intervence zažila svůj rozmach hlavně po skončení světových válek, k čemuž přispělo všeobecné úsilí o ochranu lidských práv – 2. část článku.

Postavenie humanitárnej intervencie v súčasnom medzinárodnom práve – I.

Humanitární intervence zažila svůj rozmach hlavně po skončení světových válek, k čemuž přispělo všeobecné úsilí o ochranu lidských práv – 1. část článku.