Články

Články na téma Interpretace

O podstatě dluhů z podnikání v kontextu společného jmění manželů

  Při vypořádání společného jmění manželů, z nichž jeden je podnikatel, dochází ke střetu zájmu manželů a věřitelů. Jak zajistit rovnováhu v ochraně jejich práv? Otázky úpravy rodinných vztahů mají velmi důležitý význam. Vztahy mezi manžely nejsou jenom vnitřní, rodinné záležitosti, ale týkají se i třetích osob, například věřitelů. Při rozvodu se většina rodin setkává s problémy vypořádání […]

Výkladový slovník dědického práva dle nového OZ

Po dvanácti letech přípravných prací přijala Poslanecká sněmovna PČR v listopadu 2011 návrh nového českého občanského zákoníku. Senátem návrh prošel počátkem února 2012, poté jej podepsal president ČR. Text zákona byl publikován ve Sbírce zákonů a po legisvakační lhůtě 1.1.2014 vstoupí v účinnost.

Několik poznámek k podstatě a výkladu sociálních práv

Text se dotýká ve stručnosti několika vybraných výkladových a aplikačních úskalí tzv. třetí generace lidských práv. Spory se totiž nevedou toliko o jejich dílčí atributy, jako o samotnou podstatu a povahu.

Vstupní úvahy o metodologii interpretace práva

V právní interpretaci se vyskytují dva přístupy, a to na základě striktní vázanosti interpreta textem zákona a pomocí hledání účelu ustanovení. Teorie práva chce naleznout metodologii, která omezí libovůli, ale nevyloučí argumentaci účelem ve výjimečných případech.