Články

Články na téma Judikatura

Zpráva o průběhu a výsledcích 29. pracovněprávního sympózia v Pasově 2015, doplněná o český pohled na Facebook-Posting

Ve dnech 18. až 19. června 2015 se konalo v bavorském univerzitním městě Pasov v pořadí již 29. pracovněprávní sympózium na téma „Skončení pracovních vztahů: staré a nové otázky“. Na sympóziu bylo přítomno 220 účastníků, především právníků z podniků, zaměstnavatelských svazů, odborových orgánů, advokátních kanceláří, soudů a univerzitních pracovišť z celého Německa. Z české strany se sympózia zúčastnili prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. a německý mluvčí Jan Kalbheim, lektor DAAD (Deutsche Akademische Austausch-Dienst). Jednání sympózia se konalo ve velkém redutovém sále městského divadla.

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele v judikatuře Ústavního soudu

Judikatura Ústavního soudu ČR se několikrát věnovala problematice, zda má být pokuta proporční k trestu či nikoli, zejména ve svých nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02 a Pl. ÚS 38/02.

Vše ale začalo dříve, v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/95. V něm Ústavní soud prohlásil, že si musíme být vědomy, že plné rovnosti nelze dosáhnout, lze se jí maximálně blížit…

The Significance of Judicial Independence in Latin America

In this essay I will reveal the fundamental necessity of judicial independence in the countries of Argentina and Chile in order to be able to prosecute military officials and former dictators who committed human rights violations during the dictatorships. Specifically, I will analyse the period from the first post-dictatorships presidencies (Alfonsìn and Menem in Argentina, and Aylwìn and Frei in Chile) until the breakthrough years (which occurred over the early 2000s in both nations) when the Chilean and Argentinean courts finally reached their autonomy leading to the sentencing offenders. Throughout this essay, I will discuss each country in different paragraphs in order to compare Chilean and Argentine judiciaries and demonstrate how they both started from divergent points to eventually reach the same conclusion: prosecution in order to achieve justice.

Rozhodování Ústavního soudu v katalánské otázce

Jedním z vážných problémů současného Španělska jsou separatistické tendence v Katalánsku. Katalánská vláda usiluje o naplnění tzv. práva na rozhodnutí o budoucnosti tohoto španělského autonomního společenství. Na 9. listopadu 2014 svolal předseda katalánské vlády Artur Mas referendum, jehož uskutečnění bylo zastaveno Ústavním soudem. O možnostech legálního konání referenda v Katalánsku jsem psala v článku z 3. května 2014.

Cezhraničné premiestnenie sídla obchodnej spoločnosti

Premiestnenie sídla, hospodárska integrácia prostredníctvom koncernov, či zriaďovanie pobočiek v zahraničí, ktoré sú súčasťou mnohých aktivít spojených s podnikateľskou činnosťou…

Smluvní pokuta v aktuální rozhodovací praxi soudů

příspěvek ke konferenci Smluvní pokuta – aktuální otázky a problémy, konané dne 4. října 2011 na PF UK v Praze

Status Kosova v posudku MSD

Ani po téměř čtyřech letech od vyhlášení nezávislosti není kosovská státnost uzavřenou kapitolou. Následující práce nabízí analýzu důsledků, které měl pro situaci posudek Mezinárodního soudního dvora z července 2010.

Judikatura ke smluvní pokutě

Tu a tam tak i onak, aneb chybovat je lidské a pochybovat správné. Judikaturu Nejvyššího soudu je třeba znát a ctít. Vesměs je rozumná a jednotná. Stará moudrost přesto nabádá k ostražitosti.