Články

Články na téma Konference

Zpráva o průběhu a výsledcích 29. pracovněprávního sympózia v Pasově 2015, doplněná o český pohled na Facebook-Posting

Ve dnech 18. až 19. června 2015 se konalo v bavorském univerzitním městě Pasov v pořadí již 29. pracovněprávní sympózium na téma „Skončení pracovních vztahů: staré a nové otázky“. Na sympóziu bylo přítomno 220 účastníků, především právníků z podniků, zaměstnavatelských svazů, odborových orgánů, advokátních kanceláří, soudů a univerzitních pracovišť z celého Německa. Z české strany se sympózia zúčastnili prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. a německý mluvčí Jan Kalbheim, lektor DAAD (Deutsche Akademische Austausch-Dienst). Jednání sympózia se konalo ve velkém redutovém sále městského divadla.

Zpráva z přednášky Rogera Scrutona

Dne 9. května 2012 jsme na Právnické fakultě Univerzity Karlovy měli možnost poslechnout si naživo názory a teorie na vývoj naší společnosti a politiky od Rogera Scrutona…

Zpráva z „Financování zdravotnictví ve světle zdravotnické reformy“

Dne 17. 4. 2012 proběhla v jedné z přednáškových místností v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy panelová diskuze na téma „Financování zdravotnictví ve světle zdravotnické reformy.“

Zpráva ze semináře o smluvní pokutě

Dne 4. října 2011 proběhl v jedné z přednáškových místností v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze odborný seminář na téma „Smluvní pokuta – aktuální otázky a problémy“.

Zpráva o mezinárodním semináři

Zpráva o mezinárodním doktorandském semináři Berner Graduiertenschule für Strafrechtswissenschaft, Institut pro kriminologii a trestní právo Univerzity v Bernu, 2. až 6. března 2011.