Články

Články na téma Korporace

Rozhovor: JUDr. Hana Lenghartová, advokátka a mediátorka

V rámci cyklu právnických profesí Vám přinášíme další rozhovor, tentokráte s JUDr. Hanou Lenghartovou, která působí dvacet let v Praze jako advokátka a poslední dobou také jako mediátorka. Zajímáte se o mediaci či rovnou uvažujete o kariéře v oboru? Pak čtěte, z jakých důvodů si paní doktorka vybrala mediaci jako svou cestu.

Společnosti v mezinárodním právu soukromém II

Předkládaná práce se zabývá problematikou obchodních společností ve vztazích s mezinárodním prvkem. Přestože s touto matérií přicházíme denně do styku, není v české literatuře zdaleka tak reflektována…

Společnosti v mezinárodním právu soukromém I

Předkládaná práce se zabývá problematikou obchodních společností ve vztazích s mezinárodním prvkem. Přestože s touto matérií přicházíme denně do styku, není v české literatuře zdaleka tak reflektována…

Smluvní pokuta v kontextu podnikových transakcí

Smluvní pokuta je jedním z nejčastějších zajišťovacích institutů v soukromém právu. Její nespornou výhodou je fakt, že má nejenom zajišťovací, ale i sankční a uhrazovací funkci.

Společnost s ručením omezeným ve světle návrhu zákona o obchodních korporacích

Součástí rekodifikace soukromého práva je i návrh zákona o obchodních korporacích. Jak se s jeho přijetím změní úprava u nás nejrozšířenějšího typu obchodní společnosti – společnosti s ručením omezeným?

Přeshraniční přemístění sídla obchodních společností

Možnost přeshraničního přemístění sídla patří v mezinárodním právu společností k jedné z nejzásadnějších a zároveň nejkomplikovanějších otázek…