Články

Články na téma Lex Schwarzenberg

Vracení majetku znárodněného na základě Lex Schwarzenberg

Rod Schwarzenbergů patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody Evropy. Vzhledem ke svému osobnímu zájmu o tento rod jsem se zaměřil na stále nedořešenou problematiku vrácení majetku znárodněného dle Lex Schwarzenberg.