Články

Články na téma Lidská práva

Úvaha o lidských povinnostech

Předložený příspěvek má za cíl povzbudit čtenáře k zamyšlení nad lidskými povinnostmi a nejen k zamyšlení.

The Significance of Judicial Independence in Latin America

In this essay I will reveal the fundamental necessity of judicial independence in the countries of Argentina and Chile in order to be able to prosecute military officials and former dictators who committed human rights violations during the dictatorships. Specifically, I will analyse the period from the first post-dictatorships presidencies (Alfonsìn and Menem in Argentina, and Aylwìn and Frei in Chile) until the breakthrough years (which occurred over the early 2000s in both nations) when the Chilean and Argentinean courts finally reached their autonomy leading to the sentencing offenders. Throughout this essay, I will discuss each country in different paragraphs in order to compare Chilean and Argentine judiciaries and demonstrate how they both started from divergent points to eventually reach the same conclusion: prosecution in order to achieve justice.

Jiří Dienstbier: Do politiky jsem nevstoupil, narodil jsem se do ní

Rozšířený záznam rozhovoru s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem, který vyšel v květnovém Bulletinu Všehrd.

Zpráva z přednášky Rogera Scrutona

Dne 9. května 2012 jsme na Právnické fakultě Univerzity Karlovy měli možnost poslechnout si naživo názory a teorie na vývoj naší společnosti a politiky od Rogera Scrutona…

Postavenie humanitárnej intervencie v súčasnom medzinárodnom práve – II.

Humanitární intervence zažila svůj rozmach hlavně po skončení světových válek, k čemuž přispělo všeobecné úsilí o ochranu lidských práv – 2. část článku.

Postavenie humanitárnej intervencie v súčasnom medzinárodnom práve – I.

Humanitární intervence zažila svůj rozmach hlavně po skončení světových válek, k čemuž přispělo všeobecné úsilí o ochranu lidských práv – 1. část článku.

K problematice krucifixů a státní náboženské „neutralitě“

Článek se věnuje konkrétně kauze SoileLautsi vs. Italská republika u Evropského soudu pro lidská práva a obecně vztahu státu, církví a náboženských svobod…

Několik poznámek k podstatě a výkladu sociálních práv

Text se dotýká ve stručnosti několika vybraných výkladových a aplikačních úskalí tzv. třetí generace lidských práv. Spory se totiž nevedou toliko o jejich dílčí atributy, jako o samotnou podstatu a povahu.

Ochrana práv dětí za ozbrojeného konfliktu

Mezinárodní úmluva o právech dítěte představuje klíčový smluvní instrument OSN určený k ochraně práv dítěte jak v době míru, tak i za války.Úmluva, která vstoupila v platnost 2.9.1990 je v současnosti závazná pro všechny členské státy OSN, s výjimkou USA.