Články

Články na téma Mezinárodní právo

Migrační kontroverze: poprvé a pořád znovu?

Článek se zabývá formováním moderního imigračního zákonodárství na konci 18. století v reakci na nekontrolovaný hromadný pohyb osob a rizik s ním spojených. V této souvislosti se zaměří zejména na Velkou Británii, která se pravidelně stávala cílem migračních vln. Nově přijaté zákony měly proto poprvé systematicky reagovat na potencionální nebezpečí spojená s příchodem a pobytem cizinců na jejím území. Současně řadu z těchto opatření najdeme i v soudobé legislativě.

Medzinárodné nástroje boja proti korupcii

Korupcia predstavuje vážnu hrozbu pre stabilitu demokratických inštitúcií a fungovanie trhovej ekonomiky. Jej dôsledky majú široké dopady a vedú k celkovému morálnemu, kultúrnemu a hospodárskemu úpadku krajiny. Ohrozuje i právny štát, demokraciu a ľudské práva, ďalej podkopáva dobrú vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, narúša a deformuje vnútroštátnu aj medzinárodnú hospodársku súťaž a bráni hospodárskemu rozvoju. Korupcia sa navyše neodmysliteľne spája so zvyšovaním cien, štátnym dlhom, znižovaním kvality tovarov a celkovou neefektívnosťou fungovania trhu. Možno ju vnímať na niekoľkých úrovniach; na úrovni vnútroštátnej, na úrovni miestnej správy a na medzinárodnej úrovni.
Tento príspevok sa venuje protikorupčným opatreniam zavedeným na medzinárodnej úrovni.

Mezinárodní trestní soud – od historie až k přijetí jeho Statutu

Mezinárodní trestní soud (ICC) je velmi důležitým instrumentem, nezávislým soudním (trestním) orgánem s univerzálním dosahem, který reflektuje současné trendy mezinárodního trestního práva. Ve Statutu Mezinárodního trestního soudu je zjevná koexistence specifické pozice jednotlivce v systému mezinárodního práva, která se průběžně formovala. Autorka článku akcentuje problematiku Soudu od jeho historie až po přijetí Statutu včetně jeho stručné charakteristiky a revize v Kampale.

Remedial secession and the right of self-determination

The right of self-determination contributes to the development of international law in the sense of the development of human rights and underlies the international order.

Competition v. environment under the EU cartel prohibition: How green is the grass on the European Union’s front yard?

Nearing the conclusion of the follow-up on the Kyoto Protocol, which will take place this December in Paris, the European Union (EU) encourages stronger international commitment towards sustainable development. However, it does not seem to follow the same environmentally-friendly approach when it comes to its internal policies. People say that the grass is always greener on the other side of the fence. However, in this case one might also say that the European Union is watering everyone else’s front yard, while its own is slowly drying out.

Zamyšlení nad knihou Paměti od Jeana Monneta

Nesjednocujme státy, sjednocujme lidi. – Jean Monnet / Profesorka Karolina Adamová se zamýšlela nad knihou Paměti od Jeana Monneta.

Dvacet let od Rwandy

Dne 6. dubna 2014 uplyne dlouhých 20 let od začátku genocidy ve Rwandě. Genocidy, jenž je také někdy označována za poslední genocidu 20. století. Trvala přibližně 100 dní a odhady jí přičítají na 500 tisíc až 1 milión obětí. Co vlastně předcházelo jedné z nejděsivějších a nejkrvavějších událostí moderní historie a jak to, že mohla situace eskalovat až do takto hrozivých rozměrů?