Články

Články na téma pracovní doba

Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby

Pracovní doba je nejen dobou, kdy zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele. Pracovní doba se uskutečňuje v různých režimech, od nichž se odvíjí délka směny. Pracovní doba je limitována a nemůže trvat neomezeně dlouhou dobu. Její maximální délka je dána zákonem. Pracovní dobu lze zkrátit. Je nutné odlišovat zkrácení stanovené týdenní pracovní doby a kratší pracovní dobu.

Konto pracovní doby

Konto pracovní doby je jednou z možností, jak upravit pracovní dobu zaměstnance. V zákoníku práce je uvedeno, jakým způsobem je možné jej zavést a u kterých zaměstnavatelů. Dále v zákoníku práce najdeme, jak dlouhá může být délka vyrovnávacího období. Zaměstnavateli je stanovena povinnost vést účty zaměstnance. Jedná se o účet mzdy zaměstnance a účet pracovní doby zaměstnance. Dále článek obsahuje, jaké jsou mzdové nároky zaměstnanců při uplatnění konta pracovní doby.