Články

Články na téma Právní jazyk

Prošla již právní filosofie svým obratem k jazyku?

Problematiku jazykového výkladu právních norem je třeba znovu promyslet a zohlednit přitom poznatky dosažené v průběhu dvacátého století filosofií jazyka.