Články

Články na téma Právnické profese

Bulletin Všehrd – duben 2016

Milé kolegyně, milí kolegové, mám tu velkou radost představit Vám další vydání Bulletinu Všehrd. Tento občasník vydávaný Spolkem českých právníků Všehrd si klade za cíl přinášet studentům naší alma mater zajímavé zprávy především z dění na fakultě, zároveň se však snaží obsáhnout jak širší témata právní, tak mimoprávní. Nakolik jsou naše snahy úspěšné, můžete za okamžik posoudit sami.

Každá velká série začíná čtyřkou

Napsat právnický bestseller může být zdánlivě nesplnitelným snem nejednoho studenta práv. A přitom někdy stačí opravdu málo a sen se může velmi snadno stát skutečností. Tři absolventi naší fakulty, autoři výjimečné právnické učebnice, o tom ostatně mají co vyprávět.

Jiří Dienstbier: Do politiky jsem nevstoupil, narodil jsem se do ní

Rozšířený záznam rozhovoru s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem, který vyšel v květnovém Bulletinu Všehrd.

Doktorské studium – základní informace a postřehy

Velmi často se ve svém okolí setkávám s dotazy na mé doktorské studium. Drtivá většina z nich se týká otázek typu: „Kolik studium zabírá času, jak je náročné a jak se do něj zapojit – je lepší nejdříve zajít na katedru, nebo nejdříve podat přihlášku, jak je to s učením?“ a mnoho dalších. V následujících řádcích se pokusím odpovědět na základní otázky a shrnout své zkušenosti z dosavadních dvou let doktorského studia v jeho prezenční formě.

Rozhovor: Mgr. David Koncz, prezident exekutorské komory

Mgr. David Koncz vystudoval Fakultu právnickou v Plzni, kde patřil mezi první, kteří na této fakultě mohli studovat. Promoval v roce 1998 a následně vstoupil do advokacie jako koncipient. Po vykonání advokátských zkoušek se stal soudním exekutorem v Chebu.

Zamyšlení: Vliv změn kulturně-společenského prostředí na výkon špičkových profesí

Od 60. let minulého století jsme svědky neustálého rozšiřování vzdělávacích příležitostí na vysokoškolské úrovni, mj. i cestou umožňování studia absolventům škol ne-gymnaziálního typu.

Rozhovor: JUDr. Hana Tichá, soudkyně krajského soudu

JUDr. Hana Tichá vystudovala práva v roce 1980 na Univerzitě Karlově. Jejím zaměřením jsou občansko-právní spory a celý svůj profesní život strávila v justici. Nyní působí na krajském soudě v Praze jako předsedkyně senátu.

Rozhovor: JUDr. Josef Baxa, předseda NSS

Je o Vás známo, že poskytujete poměrně mnoho rozhovorů, Vaše názory lidi zajímají. Snažili jsme se připravit otázky, které Vám snad nejsou kladeny tak často, ale doufáme, že se nebudete zlobit, pokud se zeptáme na nějakou tradiční otázku. Nebudu, protože si myslím, že to patří k práci, kterou dělám. Soudci by neměli jen říkat: „To […]

Rozhovor: JUDr. Hana Lenghartová, advokátka a mediátorka

V rámci cyklu právnických profesí Vám přinášíme další rozhovor, tentokráte s JUDr. Hanou Lenghartovou, která působí dvacet let v Praze jako advokátka a poslední dobou také jako mediátorka. Zajímáte se o mediaci či rovnou uvažujete o kariéře v oboru? Pak čtěte, z jakých důvodů si paní doktorka vybrala mediaci jako svou cestu.

K otázce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě

Následující článek se věnuje analýze institutu přičitatelnosti trestného činu jakožto jedné ze základních otázek trestní odpovědnosti právnických osob. Jeho obsahem je zejména pohled na současnou právní úpravu z hlediska možných budoucích aplikačních problémů a dopadů na život korporace.

Starší články