Články

Články na téma právo pro praxi

Modul právních dovedností na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

aneb co přinesl fakultě projekt OPPA „Právo pro praxi – rozvoj a inovace magisterského programu právo a právní věda na Právnické fakultě UK