Články

Články na téma Právo v praxi

Využití studentských stáží v rámci projektu OPPA „Právo pro praxi – rozvoj a inovace magisterského programu právo a právní věda na Právnické fakultě UK“

Myšlenka studentských praxí jako součásti právnického studia není nikterak nová a navíc je řešena poměrně odlišně v různých evropských státech a zejména též v USA.Právě ve Spojených státech amerických však byly praxe (apprenticenships, internships nebo též placements) již v 50. letech identifikovány jako poměrně levná a zároveň dostatečně účinná metoda pro praktickou součást právnické výuky. O jejich roli zejména ve vztahu ke klinickému právnickému vzdělávání poté proběhla zejména v 80. Letech zajímavá diskuze.