Články

Články na téma rekodifikace

O podstatě dluhů z podnikání v kontextu společného jmění manželů

  Při vypořádání společného jmění manželů, z nichž jeden je podnikatel, dochází ke střetu zájmu manželů a věřitelů. Jak zajistit rovnováhu v ochraně jejich práv? Otázky úpravy rodinných vztahů mají velmi důležitý význam. Vztahy mezi manžely nejsou jenom vnitřní, rodinné záležitosti, ale týkají se i třetích osob, například věřitelů. Při rozvodu se většina rodin setkává s problémy vypořádání […]

Nové dědické právo a jeho inspirační zdroje

Jako hlavní inspirační zdroj nového občanského zákoníku bývá uváděna meziválečná rekodifikace soukromého práva. Článek se snaží ukázat, do jaké míry se v oblasti dědického práva na prvorepublikové vzory skutečně navázalo.

Monistický systém správy akciové společnosti

Jednou z největších novinek, kterou přináší rekodifikace českého práva obchodních společností je možnost zvolit si systém vnitřní správy akciové společnosti. Vyjma tradičního dualistického modelu s představenstvem a dozorčí radou mají podnikatelé nově možnost zvolit si pro svou akciovou společnost model monistický se správní radou a statutárním ředitelem. Tak jako v případě jiných právních transplantátů, které rekodifikace soukromého práva přináší, však české provedení leckdy pokulhává za svým vzorem zahraniční provenience.

1926: Culpa in contrahendo

Rok 1926. 18. března po odchodu sociálních demokratů a národních socialistů z vlády vedené agrárníky vzniká v Československu druhá úřednická vláda v čele s Janem Černým. V Portugalsku probíhá nacionalistický puč a Benito Mussolini vyhlašuje fašistickou diktaturu s vládou jedné strany. Ve Velké Británii se rodí budoucí královna Alžběta II. a na Kubě vůdce revoluce Fidel Castro. Mezitím V. Vybral na semináři Prof. Dr. Sedláčka přednáší následující text, který se pak rozhodne publikovat i v časopise Všehrd.