Články

Články na téma Římské právo

Nové dědické právo a jeho inspirační zdroje

Jako hlavní inspirační zdroj nového občanského zákoníku bývá uváděna meziválečná rekodifikace soukromého práva. Článek se snaží ukázat, do jaké míry se v oblasti dědického práva na prvorepublikové vzory skutečně navázalo.

Manželství očima císaře Justiniána a nového občanského zákoníku

Manželství se dnes stalo rutinní záležitostí, kdy původ institutu je již pojmem zastřeným minulostí. Nicméně, stejně jako nový občanský zákoník, ani Řím nepostavili za den, a proto je předčasná kritika nemístná.

Římské právo a nový občanský zákoník I.: Věci a jejich dělení

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna tohoto roku, je a nepochybně ještě dlouhou dobu bude, předmětem mnoha diskusí, má své vášnivé obhájce i zatvrzelé kritiky. Zároveň se jedná o nesmírně vděčnou materii jako téma odborných i populárně zaměřených studií.

Rozhovor: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Přečtěte si rozhovor s věhlasným odborníkem na právní dějiny, profesorem Michalem Skřejpkem! Nahlédněte pod pokličku římského práva, ale i osobního života oblíbeného profesora PF UK.

Právní postavení gladiátora a otroka ve starém Římě

Příspěvek se zabývá právním a faktickým postavením osob alieni iuris v římském právu, přičemž hlavní pozornost autorky je zaměřena na gladiátory a otroky.