Články

Články na téma Rodinné právo

Manželství očima císaře Justiniána a nového občanského zákoníku

Manželství se dnes stalo rutinní záležitostí, kdy původ institutu je již pojmem zastřeným minulostí. Nicméně, stejně jako nový občanský zákoník, ani Řím nepostavili za den, a proto je předčasná kritika nemístná.

Postavení nezletilých v řízení o nařízení ústavní výchovy

Článek pojednává o rodinněprávním institutu ústavní výchovy, která je považována za nejzávažnější výchovné opatření. Autor se ve svém příspěvku zaměřil především na procesní postavení nezletilých dětí…