Články

Články na téma Sportovní právo

Trestnoprávne aspekty diváckeho násilia

Článok sa zaoberá negatívnym fenoménom diváckeho násilia. Cieľom je objasniť faktory, ktoré vyvolávajú násilné prejavy počas športových podujatí a analyzovať možné opatrenia na jeho odstránenie. V druhej časti sa článok venuje pomerne novej právnej úprave postihu diváckeho násilia na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie inštitúty v oblasti trestného práva, ktoré so sebou táto nová úprava priniesla.