Články

Články na téma Spravedlnost

O výchově ke spravedlnosti skrze filmy

Spravedlnost je regulativní ideou formující dobré lidské vztahy, stát a právo. Cit pro spravedlnost lze možná probudit v každém člověku. Jedním z podnětů mohou být i filmy s právní tematikou.