Články

Články na téma synallagma

(A)synallagma a nový občanský zákoník

Nový český občanský zákoník – pod praporem deklarované diskontinuity jako jednoho z hlavních východisek, na nichž je budován – vnesl do českého občanského práva řadu systémových i institucionálních změn. Jedna z významných změn, která zasáhla jak podobu systému závazkového práva, tak jednotlivé jeho instituty, se týká jednoho ze základních členění závazkových vztahů na oboustranně zavazující či vzájemné (též úplatné či synallagmatické) a jednostranně zavazující (bezúplatné či asynallagmatické).