Články

Články na téma terorismus

Spojené Království 2000-2013: Kolize ústavní ochrany práv a svobod jednotlivce s protiteroristickou legislativou

Článek se zabývá vývojem protiteroristické legislativy ve Spojeném Království v letech 2000 – 2013 a kolizemi některých ustanovení zákonů s Zákonem o lidských právech z roku 1998 (Human Rights Act 1998), kterým byla transponována Evropská úmluva o lidských právech do vnitrostátního práva.

Ultraterorismus – část 2.

„Krutost útoků z 11. září 2001 zalarmovala světovou pozornost vůči hrozbě jaderného terorismu,“ prohlásil ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, MAAE). Po zářijových událostech se totiž zdá být mnohem pravděpodobnější, že by teroristé mohli zaútočit na jaderná zařízení, materiál a radioaktivní zdroje kdekoliv na světě.

Ultraterorismus – část 1.

„Krutost útoků z 11. září 2001 zalarmovala světovou pozornost vůči hrozbě jaderného terorismu,“ prohlásil ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, MAAE). Po zářijových událostech se totiž zdá být mnohem pravděpodobnější, že by teroristé mohli zaútočit na jaderná zařízení, materiál a radioaktivní zdroje kdekoliv na světě. „Krutost útoků z 11. září 2001 zalarmovala světovou pozornost […]