Články

Články na téma Úmysl zákonodárce

Úmysl zákonodárce v interpretaci práva

Úmysl zákonodárce je ústředním pojmem při užití historického výkladu. Spornými a nejčastěji diskutovanými body jsou jeho samotná existence, spolehlivost či možnost jeho poznání.