Články

Články na téma Ústavní právo

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele v judikatuře Ústavního soudu

Judikatura Ústavního soudu ČR se několikrát věnovala problematice, zda má být pokuta proporční k trestu či nikoli, zejména ve svých nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02 a Pl. ÚS 38/02.

Vše ale začalo dříve, v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/95. V něm Ústavní soud prohlásil, že si musíme být vědomy, že plné rovnosti nelze dosáhnout, lze se jí maximálně blížit…

Vyhlášení referenda ve Španělsku s ohledem na katalánskou otázku

Současná španělská vláda musí řešit, kromě hospodářské a v jejím důsledku sociální krize, i další vážný problém. Je jím úsilí katalánské vlády, v čele s Arturem Masem (CiU), o odtržení tohoto autonomního společenství (comunidad autónoma, C.A., v plurálu CC.AA.). V lednu roku 2013 přijal katalánský parlament deklaraci, v níž „prohlásil katalánský lid ‘za svrchovaný politický a právní subjekt’“. Zároveň vyhlásil, že tento subjekt má právo rozhodnout o své budoucnosti (tzv. derecho a decidir). Katalánská vláda chce proto vyhlásit referendum o nezávislosti tohoto C.A. Jaké legální prostředky má ovšem k dispozici?

Spojené Království 2000-2013: Kolize ústavní ochrany práv a svobod jednotlivce s protiteroristickou legislativou

Článek se zabývá vývojem protiteroristické legislativy ve Spojeném Království v letech 2000 – 2013 a kolizemi některých ustanovení zákonů s Zákonem o lidských právech z roku 1998 (Human Rights Act 1998), kterým byla transponována Evropská úmluva o lidských právech do vnitrostátního práva.

Přímá volba prezidenta v ČR a v jiných parlamentních republikách

Cílem tohoto článku je nejen popsat institut přímé volby prezidenta tak, jak ho koncipuje lex ferenda u nás, nýbrž i poukázat na to, jak tento, dříve pro parlamentní republiky zcela netypický, institut funguje u našich sousedů na Slovensku a v Rakousku. Úvod Prezidenti, kteří jsou do funkce ustaveni přímo lidem jako suverénem, chápou svoji moc […]