Články

Články na téma Věci

Římské právo a nový občanský zákoník I.: Věci a jejich dělení

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna tohoto roku, je a nepochybně ještě dlouhou dobu bude, předmětem mnoha diskusí, má své vášnivé obhájce i zatvrzelé kritiky. Zároveň se jedná o nesmírně vděčnou materii jako téma odborných i populárně zaměřených studií.