Články

Články na téma Vlastnictví

Malá úvaha o (ne)existenci předkupního práva vlastníka jednotky k pozemku

Tento článek se zabývá otázkou, zda v těch případech, kdy vzniklo vlastnictví jednotek, resp. bytové spoluvlastnictví ve stavbě, která není součástí pozemku, existuje zákonné předkupní právo k jednotce a pozemku podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Odvrácená strana svěřenského fondu

Svěřenský fond patří mezi jednu z novinek v občanském zákoníku. Ve spojení s nulovou dědickou daní se může snadno stát formou zatajování majetku nejen pro rezidenty ČR.