Články

Články na téma Všehrd

Ohlédnutí: Vyprodaný Obecní dům opět hostil Ples právníků

V sobotu 25. 2. znovu zaplnil Obecní dům tradiční ples právnické obce, pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Ples právníků se již třetím rokem koná právě v Obecním domě a opět pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou. Večer plný tance a hudebních vystoupení představil další úspěšný ročník tradice sahající až […]

Bulletin Všehrd – prosinec 2016

Vážení čtenáři, vítám Vás u prosincového čísla Bulletinu Všehrd, které je zároveň prvním číslem tohoto akademického roku. Opět Vám přinášíme zprávy (nejen) z dění na naší fakultě. Hlavním příspěvkem Bulletinu Všehrd je rozhovor s ústavním právníkem a zároveň vyučujícím na naší fakultě doc. JUDr. PhDr. Janem Wintrem, Ph.D. Tímto rozhovorem startujeme nový seriál a jste […]

Bulletin Všehrd – duben 2016

Milé kolegyně, milí kolegové, mám tu velkou radost představit Vám další vydání Bulletinu Všehrd. Tento občasník vydávaný Spolkem českých právníků Všehrd si klade za cíl přinášet studentům naší alma mater zajímavé zprávy především z dění na fakultě, zároveň se však snaží obsáhnout jak širší témata právní, tak mimoprávní. Nakolik jsou naše snahy úspěšné, můžete za okamžik posoudit sami.

Jiří Dienstbier: Do politiky jsem nevstoupil, narodil jsem se do ní

Rozšířený záznam rozhovoru s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem, který vyšel v květnovém Bulletinu Všehrd.

1928: Šedesát let našeho „Všehrdu“

Rok 1928. Československu bylo deset let. Alexandr Fleming objevil penicilin a Walt Disney vymyslel myšáka Mickeyho. Československo uzavřelo se Svatou stolicí Modus vivendi. V USA byl 31. prezidentem zvolen Herbert Hoover. A Spolek československých právníků Všehrd oslavil své 60 narozeniny. Přečtěte si článek Dr. Jaromíra Basche, který se zabýval historií a činností spolku.

Pětadevadesátnice a pětadevadesátník

Všehrd a brněnská právnická fakulta letos slaví půlkulaté výročí svého vzniku. Článek chce především ukázat na to, co tyto „vrstevníky“ spojovalo.

1920: Vypovědění války Rakousko-Uherska Srbsku ve světle mezinárodního práva

Rok 1920. V únoru byla schválena ústava Československa. T. G. Masaryk byl podruhé zvolen prezidentem republiky. První sloka Nad Tatrou sa blýska se stala součástí hymny. V Londýně se poprvé sešla Společnost národů. Vznikla NSDAP. Ženy v USA získaly volební právo. A Ladislav Vošta přispěl do časopisu Všehrd článkem, v kterém poukazuje na „pošlapání“ mezinárodního práva Rakouskem-Uherskem po sarajevském atentátu.

1923: Ženy a právnické povolání

Rok 1923. Antentát na Aloise Rašína. Přijetí kontroverzního zákona na ochranu republiky. Byly založeny Československé národní aerolinie. Adolf Hitler se neúspěšně pokusil o „pivní puč“. Řecko zavedlo gregoriánský kalendář. Etiopie se stala členem Společnosti národů. A dr. Anděla Kozáková publikovala v časopise Všehrd svůj článek o ženách-právničkách. Ve dvacátých letech bylo v Československu novinkou něco, co již bylo ve světě poměrně běžné.

Viktorin Cornelius ze Všehrd – právník a myslitel českého humanismu

Jméno a osobnost významného muže si vybrali studenti pražské – tehdy ještě Karlo-Ferdinandovy univerzity – pro název svého spolku založeného roku 1868.

Před 81 lety v časopisu Všehrd: Demokracie v nebezpečí?

Mezi jinými německými učenci židovské rasy byl – podle novinářských zpráv – „dán na odpočinek“ též prof. Hans Kelsen, působící v Kolíně nad Rýnem. Ať soudíme o bezprávích páchaných dnešním režimem v Německu jakkoliv nepříznivě, v tomto případě musíme uznati, že odstranění Kelsena s universitní katedry bylo – alespoň s hlediska vládnoucího režimu – zcela […]

Starší články