Články

Články na téma Výuka práva

Recenze: Broulík, Bartošek – Ekonomický přístup k právu

Dlouho, snad až příliš dlouho jsme čekali, než se někdo konečně osmělí využít kombinace právního a ekonomického vzdělání k sepsání monografie v oboru právo & ekonomie. Nakonec jsme se dočkali, protože dvojice mladých talentů, Jan Broulík a Jan Bartošek, publikovala knihu, která nám tolik chyběla.

Doktorské studium – základní informace a postřehy

Velmi často se ve svém okolí setkávám s dotazy na mé doktorské studium. Drtivá většina z nich se týká otázek typu: „Kolik studium zabírá času, jak je náročné a jak se do něj zapojit – je lepší nejdříve zajít na katedru, nebo nejdříve podat přihlášku, jak je to s učením?“ a mnoho dalších. V následujících řádcích se pokusím odpovědět na základní otázky a shrnout své zkušenosti z dosavadních dvou let doktorského studia v jeho prezenční formě.

Pětadevadesátnice a pětadevadesátník

Všehrd a brněnská právnická fakulta letos slaví půlkulaté výročí svého vzniku. Článek chce především ukázat na to, co tyto „vrstevníky“ spojovalo.

Rozhovor: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Přečtěte si rozhovor s věhlasným odborníkem na právní dějiny, profesorem Michalem Skřejpkem! Nahlédněte pod pokličku římského práva, ale i osobního života oblíbeného profesora PF UK.

1923: Ženy a právnické povolání

Rok 1923. Antentát na Aloise Rašína. Přijetí kontroverzního zákona na ochranu republiky. Byly založeny Československé národní aerolinie. Adolf Hitler se neúspěšně pokusil o „pivní puč“. Řecko zavedlo gregoriánský kalendář. Etiopie se stala členem Společnosti národů. A dr. Anděla Kozáková publikovala v časopise Všehrd svůj článek o ženách-právničkách. Ve dvacátých letech bylo v Československu novinkou něco, co již bylo ve světě poměrně běžné.

Modul právních dovedností na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

aneb co přinesl fakultě projekt OPPA „Právo pro praxi – rozvoj a inovace magisterského programu právo a právní věda na Právnické fakultě UK

Využití studentských stáží v rámci projektu OPPA „Právo pro praxi – rozvoj a inovace magisterského programu právo a právní věda na Právnické fakultě UK“

Myšlenka studentských praxí jako součásti právnického studia není nikterak nová a navíc je řešena poměrně odlišně v různých evropských státech a zejména též v USA.Právě ve Spojených státech amerických však byly praxe (apprenticenships, internships nebo též placements) již v 50. letech identifikovány jako poměrně levná a zároveň dostatečně účinná metoda pro praktickou součást právnické výuky. O jejich roli zejména ve vztahu ke klinickému právnickému vzdělávání poté proběhla zejména v 80. Letech zajímavá diskuze.