Články

Články na téma Zásady soukromého práva

Rozumnost jako standard a jako ekvitní zásada soukromého práva

V novém občanském zákoníku se objevil na více místech výraz rozumnost. Vpád této nové či nově formulované kategorie do legislativní civilistické terminologie, která s ní dosud nepracovala, je spojen s potřebou ji vymezit obsahově, rozsahově i funkcionálně, resp. systematicky.[1. Pojem rozumnost je předmětem zájmu evropských projektů závazkového práva (PECL, DCFR aj.) a odborně zpracován v celé řadě odborných publikací.