Články

Články v rubrice Teorie práva

O podstatě dluhů z podnikání v kontextu společného jmění manželů

  Při vypořádání společného jmění manželů, z nichž jeden je podnikatel, dochází ke střetu zájmu manželů a věřitelů. Jak zajistit rovnováhu v ochraně jejich práv? Otázky úpravy rodinných vztahů mají velmi důležitý význam. Vztahy mezi manžely nejsou jenom vnitřní, rodinné záležitosti, ale týkají se i třetích osob, například věřitelů. Při rozvodu se většina rodin setkává s problémy vypořádání […]

Recenze: Broulík, Bartošek – Ekonomický přístup k právu

Dlouho, snad až příliš dlouho jsme čekali, než se někdo konečně osmělí využít kombinace právního a ekonomického vzdělání k sepsání monografie v oboru právo & ekonomie. Nakonec jsme se dočkali, protože dvojice mladých talentů, Jan Broulík a Jan Bartošek, publikovala knihu, která nám tolik chyběla.

Úvaha o lidských povinnostech

Předložený příspěvek má za cíl povzbudit čtenáře k zamyšlení nad lidskými povinnostmi a nejen k zamyšlení.

Morální myšlení bez morálních pravd II.

V minulé kapitole jsme zatím jen naznačili, že morální tvrzení, resp. soudy, nemají deskriptivní povahu, alespoň ne ve smyslu běžných empirických výroků. Řeknu-li např. o misce, která zrovna leží na stole přede mnou, že je z porcelánu, tak prostě popisuji tento předmět. Zcela neosobně konstatuji, že má určitou vlastnost, totiž vlastnost být z porcelánu. Ale co když třeba řeknu, že nevěra je nemorální?

Směna, nebo dar jako základ soukromoprávních vztahů?

Příspěvek se vrací k tématu (a)synallagmatu v soukromém právu, publikovanému v časopisu Všehrd v dubnu 2014. Zatímco předchozí článek se zabývá především analýzou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zkoumá, zda je kodex budován z hlediska principu reciprocity v jím regulovaných vztazích na definovatelných východiscích, tento příspěvek navazuje na podklady a závěry předchozího a usiluje hledat zakotvení podstaty společenských vztahů regulovaných soukromým právem na principu směny či daru v širším, mezioborovém a genetickém pohledu.

The Significance of Judicial Independence in Latin America

In this essay I will reveal the fundamental necessity of judicial independence in the countries of Argentina and Chile in order to be able to prosecute military officials and former dictators who committed human rights violations during the dictatorships. Specifically, I will analyse the period from the first post-dictatorships presidencies (Alfonsìn and Menem in Argentina, and Aylwìn and Frei in Chile) until the breakthrough years (which occurred over the early 2000s in both nations) when the Chilean and Argentinean courts finally reached their autonomy leading to the sentencing offenders. Throughout this essay, I will discuss each country in different paragraphs in order to compare Chilean and Argentine judiciaries and demonstrate how they both started from divergent points to eventually reach the same conclusion: prosecution in order to achieve justice.

Sekulární aspekty islámského práva

Článek se zabývá některými aspekty islámského práva. Islámská právní kultura je velmi specifická především z pohledu pramenů práva. Nicméně i v tomto právním systému se setkáme s mechanismy, které jsou typické pro sekulární právní systémy.

Idea odumírání práva v teorii Jevgenije Pašukanise

20. léta byla v Sovětském svazu pro právní teorii dobou plodnou. Ve srovnání s válečným komunismem uvolněné politické i ekonomické poměry umožnily vznik hned několika koncepcí ohledně budoucího právního směřování mladého státu. Idea odumírání práva hrála mezi teoretiky stěžejní roli, přístupy k ní se však radikálně lišily. Obecně můžeme říci, že díla „klasiků“ právníkům neskýtala […]

Vracení majetku znárodněného na základě Lex Schwarzenberg

Rod Schwarzenbergů patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody Evropy. Vzhledem ke svému osobnímu zájmu o tento rod jsem se zaměřil na stále nedořešenou problematiku vrácení majetku znárodněného dle Lex Schwarzenberg.

O vztahu teorie práva k jiným právním odvětvím

Jednotlivá právní odvětví jsou jako žebřík, který musíme odkopnout poté, co po něm vyšplháme. Musí být překonána, abychom viděli právo správně.

Starší články