Články

Články v rubrice Trestní právo

Kritika soukromé žaloby v trestním řízení

O soukromé žalobě v trestním řízení je uvažováno jako o další možné novince v našem trestním řádu. Jaké jsou její stinné stránky, negativa a možné nevýhody?

Špinavý Bitcoin?

O virtuální měně Bitcoin se toho poslední dobou napsalo mnoho. O tom, jaké zažívá výkyvy ve své hodnotě, zda může být cenným investičním nástrojem, či zda je pouhou nafouknutou bublinou, která může každou chvíli splasknout. Smyslem tohohle článku není se pouštět do úvah, zda je možné na Bitcoinech zbohatnout, ani zda jsou trvalým uchovatelem hodnot (i když by se na tohle téma daly zaplnit stohy papíru). Namísto toho bych se rád zaměřil na možnost využití Bitcoinu jako měny používané nelegálním způsobem.

Ultraterorismus – část 2.

„Krutost útoků z 11. září 2001 zalarmovala světovou pozornost vůči hrozbě jaderného terorismu,“ prohlásil ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, MAAE). Po zářijových událostech se totiž zdá být mnohem pravděpodobnější, že by teroristé mohli zaútočit na jaderná zařízení, materiál a radioaktivní zdroje kdekoliv na světě.

Ultraterorismus – část 1.

„Krutost útoků z 11. září 2001 zalarmovala světovou pozornost vůči hrozbě jaderného terorismu,“ prohlásil ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, MAAE). Po zářijových událostech se totiž zdá být mnohem pravděpodobnější, že by teroristé mohli zaútočit na jaderná zařízení, materiál a radioaktivní zdroje kdekoliv na světě. „Krutost útoků z 11. září 2001 zalarmovala světovou pozornost […]

Průběh trestního práva procesního v trestním řízení

Tento článek se zabývá postupem v rámci trestního řízení. Velmi stručně ukazuje jak má takové trestní řízení vypadat.

Rozhodnutí soudu

Každý z nás se denně setkává díky médiím s desítkami rozhodnutých kauz. Přesto samotný postup rozhodování soudu není popsán nikdy. Proto tedy v následujícím článku autor popíše, co to takové rozhodnutí vlastně je. Následující řádky budou řešit rozhodovací praxi soudů. Zaměřit se a rozvést chci předcházející práce, kde nebyla možnost stručného rozboru tohoto tématu. 1) […]

Zásada veřejnosti ve vztahu k mediálním „online“ přenosům

V poslední době se velmi často setkáváme s tím, že nám televizní stanice nabízejí/chtějí nabízet online přenosy ze soudních síní. Tento díl se bude zabývat trestněprávním úvodem.

Zásady trestního řízení

Trestní řízení je vybudováno na několika základních zásadách, které nejsou stanoveny pouze zákonem, ale jsou především samotnou právní ideou.

Korupce z pohledu českého trestního práva

V současnosti je problematika korupce jedním z nejdiskutovanějších témat naší společnosti. Ve své práci se proto autor zaměřil na popis jednotlivých nástrojů platného trestního práva hmotného…

Rozhovor s Pavlem Zemanem

Přednáška Pavla Zemana na Právnické fakultě Univerzity Karlovy začala vymezením pojmu veřejný zájem. Snad aby nehrozilo nepochopení ze strany posluchačů, až začne mluvit o…

Starší články Novější články