Články

Články v rubrice Ústavní právo

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele v judikatuře Ústavního soudu

Judikatura Ústavního soudu ČR se několikrát věnovala problematice, zda má být pokuta proporční k trestu či nikoli, zejména ve svých nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02 a Pl. ÚS 38/02.

Vše ale začalo dříve, v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/95. V něm Ústavní soud prohlásil, že si musíme být vědomy, že plné rovnosti nelze dosáhnout, lze se jí maximálně blížit…

The Significance of Judicial Independence in Latin America

In this essay I will reveal the fundamental necessity of judicial independence in the countries of Argentina and Chile in order to be able to prosecute military officials and former dictators who committed human rights violations during the dictatorships. Specifically, I will analyse the period from the first post-dictatorships presidencies (Alfonsìn and Menem in Argentina, and Aylwìn and Frei in Chile) until the breakthrough years (which occurred over the early 2000s in both nations) when the Chilean and Argentinean courts finally reached their autonomy leading to the sentencing offenders. Throughout this essay, I will discuss each country in different paragraphs in order to compare Chilean and Argentine judiciaries and demonstrate how they both started from divergent points to eventually reach the same conclusion: prosecution in order to achieve justice.

Rozhodování Ústavního soudu v katalánské otázce

Jedním z vážných problémů současného Španělska jsou separatistické tendence v Katalánsku. Katalánská vláda usiluje o naplnění tzv. práva na rozhodnutí o budoucnosti tohoto španělského autonomního společenství. Na 9. listopadu 2014 svolal předseda katalánské vlády Artur Mas referendum, jehož uskutečnění bylo zastaveno Ústavním soudem. O možnostech legálního konání referenda v Katalánsku jsem psala v článku z 3. května 2014.

Vyhlášení referenda ve Španělsku s ohledem na katalánskou otázku

Současná španělská vláda musí řešit, kromě hospodářské a v jejím důsledku sociální krize, i další vážný problém. Je jím úsilí katalánské vlády, v čele s Arturem Masem (CiU), o odtržení tohoto autonomního společenství (comunidad autónoma, C.A., v plurálu CC.AA.). V lednu roku 2013 přijal katalánský parlament deklaraci, v níž „prohlásil katalánský lid ‘za svrchovaný politický a právní subjekt’“. Zároveň vyhlásil, že tento subjekt má právo rozhodnout o své budoucnosti (tzv. derecho a decidir). Katalánská vláda chce proto vyhlásit referendum o nezávislosti tohoto C.A. Jaké legální prostředky má ovšem k dispozici?

Spojené Království 2000-2013: Kolize ústavní ochrany práv a svobod jednotlivce s protiteroristickou legislativou

Článek se zabývá vývojem protiteroristické legislativy ve Spojeném Království v letech 2000 – 2013 a kolizemi některých ustanovení zákonů s Zákonem o lidských právech z roku 1998 (Human Rights Act 1998), kterým byla transponována Evropská úmluva o lidských právech do vnitrostátního práva.

Přímá volba prezidenta v ČR a v jiných parlamentních republikách

Cílem tohoto článku je nejen popsat institut přímé volby prezidenta tak, jak ho koncipuje lex ferenda u nás, nýbrž i poukázat na to, jak tento, dříve pro parlamentní republiky zcela netypický, institut funguje u našich sousedů na Slovensku a v Rakousku. Úvod Prezidenti, kteří jsou do funkce ustaveni přímo lidem jako suverénem, chápou svoji moc […]

Zpráva z přednášky Rogera Scrutona

Dne 9. května 2012 jsme na Právnické fakultě Univerzity Karlovy měli možnost poslechnout si naživo názory a teorie na vývoj naší společnosti a politiky od Rogera Scrutona…

Zpráva z „Financování zdravotnictví ve světle zdravotnické reformy“

Dne 17. 4. 2012 proběhla v jedné z přednáškových místností v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy panelová diskuze na téma „Financování zdravotnictví ve světle zdravotnické reformy.“

Právo domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem

Ustálená judikatura Nejvyššího soudu v současné době neumožňuje občanům územních samosprávných celků domáhat se neplatnosti smluv, u kterých je smluvní stranou ta obec nebo kraj…

Rozhovor s Janem Sváčkem

O přednostech i úskalích práce soudce hovořili se studenty Právnické fakulty UK předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček a předsedkyně Krajského soudu v Praze Ivana Švehlová…

Starší články