Články

Články v rubrice Z archivu Všehrdu

Napsal časopis Všehrd před 90 lety

Učit se z učebnic, nebo z různých studentských materiálů? V roce 1926 vyšel v časopisu Všehrd článek, zabývající se tímto zcela aktuálním problémem tzv. „výcuců“.  Prvorepublikové „výcucy“ přirozeně nekolovaly po internetu, ale byly distribuovány tiskem, přičemž za jejich vznikem často stáli již vystudovaní právníci, kteří brali prodej těchto zestručněných a zjednodušených výtahů z obsáhlých knih a o něco méně obsáhlých […]

Bulletin Všehrd – duben 2016

Milé kolegyně, milí kolegové, mám tu velkou radost představit Vám další vydání Bulletinu Všehrd. Tento občasník vydávaný Spolkem českých právníků Všehrd si klade za cíl přinášet studentům naší alma mater zajímavé zprávy především z dění na fakultě, zároveň se však snaží obsáhnout jak širší témata právní, tak mimoprávní. Nakolik jsou naše snahy úspěšné, můžete za okamžik posoudit sami.

1928: Šedesát let našeho „Všehrdu“

Rok 1928. Československu bylo deset let. Alexandr Fleming objevil penicilin a Walt Disney vymyslel myšáka Mickeyho. Československo uzavřelo se Svatou stolicí Modus vivendi. V USA byl 31. prezidentem zvolen Herbert Hoover. A Spolek československých právníků Všehrd oslavil své 60 narozeniny. Přečtěte si článek Dr. Jaromíra Basche, který se zabýval historií a činností spolku.

1938: Ochrana německé krve

Rok 1938. Adolf Hitler se stal vrchním velitelem německých ozbrojených sil. Rakousko bylo anektováno Německem. Československo postoupilo v důsledku Mnichovské dohody příhraniční oblasti Německu. Úředně byla zastavena činnost KSČ. Prezidentem republiky byl zvolen Emil Hácha. Dr. Josef Kepert v časopise Všehrd publikoval svůj článek o třech norimberských zákonech, zabývajíc se zejména otázkou, kdo je, dle těchto zákonů, židem.

1920: Vypovědění války Rakousko-Uherska Srbsku ve světle mezinárodního práva

Rok 1920. V únoru byla schválena ústava Československa. T. G. Masaryk byl podruhé zvolen prezidentem republiky. První sloka Nad Tatrou sa blýska se stala součástí hymny. V Londýně se poprvé sešla Společnost národů. Vznikla NSDAP. Ženy v USA získaly volební právo. A Ladislav Vošta přispěl do časopisu Všehrd článkem, v kterém poukazuje na „pošlapání“ mezinárodního práva Rakouskem-Uherskem po sarajevském atentátu.

1927: Trest smrti

Roku 1927 se narodil bývalý papež Benedikt XVI., Masaryk se stal potřetí československým prezidentem, byl uveden první zvukový film, Saudská Arábie získala nezávislost na Velké Británii a v Československu uvažoval profesor Albert Milota o účelnosti trestu smrti. V následující polemice o trestu smrti se můžete vydat na krátký exkurz do trestního práva první republiky a posoudit rozdílné náhledy na tuto problematiku.

1926: Culpa in contrahendo

Rok 1926. 18. března po odchodu sociálních demokratů a národních socialistů z vlády vedené agrárníky vzniká v Československu druhá úřednická vláda v čele s Janem Černým. V Portugalsku probíhá nacionalistický puč a Benito Mussolini vyhlašuje fašistickou diktaturu s vládou jedné strany. Ve Velké Británii se rodí budoucí královna Alžběta II. a na Kubě vůdce revoluce Fidel Castro. Mezitím V. Vybral na semináři Prof. Dr. Sedláčka přednáší následující text, který se pak rozhodne publikovat i v časopise Všehrd.

1923: Ženy a právnické povolání

Rok 1923. Antentát na Aloise Rašína. Přijetí kontroverzního zákona na ochranu republiky. Byly založeny Československé národní aerolinie. Adolf Hitler se neúspěšně pokusil o „pivní puč“. Řecko zavedlo gregoriánský kalendář. Etiopie se stala členem Společnosti národů. A dr. Anděla Kozáková publikovala v časopise Všehrd svůj článek o ženách-právničkách. Ve dvacátých letech bylo v Československu novinkou něco, co již bylo ve světě poměrně běžné.

Před 81 lety v časopisu Všehrd: Demokracie v nebezpečí?

Mezi jinými německými učenci židovské rasy byl – podle novinářských zpráv – „dán na odpočinek“ též prof. Hans Kelsen, působící v Kolíně nad Rýnem. Ať soudíme o bezprávích páchaných dnešním režimem v Německu jakkoliv nepříznivě, v tomto případě musíme uznati, že odstranění Kelsena s universitní katedry bylo – alespoň s hlediska vládnoucího režimu – zcela […]